Tidligere register for rettigheter i visse løsøregjenstander, tidligere ført lokalt av tinglysingsdommerne. Opphørte i 1981 da personregistrene ble avløst av Løsøreregisteret, som er et elektronisk register for hele landet og ligger i Brønnøysund. Må ikke forveksles med personregister etter personopplysningsloven.