Løsøre, rørlige ting i motsetning til fast eiendom. Løsøre kan ha eller få en såvidt nær tilknytning til fast eiendom at det regnes som en del av denne. Bygninger m.m., men ikke anleggsbrakke eller campingvogn, regnes som en del av den faste eiendom. Rives bygningen, blir de enkelte deler løsøre; på samme vis er det med tømmer som felles og korn som skjæres.