Dagbok er et kronologisk register over dokumenter sendes inn til tinglysing eller registrering, for eksempel i grunnbok eller skipsregister.