Nautiske og maritime begrep

Båt, i videste forstand enhver farkost til bruk på sjø og vann; normalt brukes ordet om mindre fartøyer, til forskjell fra skip. En båt i form av et par sammenbundne tømmerstokker, med en padleåre, er sikkert en av menneskets første oppfinnelser. Rundt i verden har det så utviklet seg en mengde forskjellige båttyper, og faktorene som har preget denne utvikling, er det lokale klima, bruksområde og tilgjengelige materialer. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Nautiske og maritime begrep

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Stig Arild Pettersen

Inneholder 232 artikler:

U

  1. utkikk