Nautiske og maritime begrep

En båt er i videste forstand enhver farkost til bruk på sjø og vann, men normalt brukes ordet om mindre fartøyer, til forskjell fra skip. . Hele artikkelen

Ny artikkel