Hive, løfte med tau, wire eller kjetting, hale, trekke opp, trekke til seg. F.eks. hive anker, hive opp en båt. Motsatt: stikke ut, låre eller fire.