Pantry, rom om bord ved siden av kahytt eller skafferi (messe), som tjener til anretningsrom og til dels som matbod.