Sjevre, sjøuttrykk (om seil), blafre, slå i vinden når den står langs seilet så det henger slapt, uten å fylles; holde sjevert seil, styre så nær opp mot vinden at seilene skjevrer (for å minske farten).