Førstevakt, vakten om bord fra kl. 2000 til 2400. Ordet kommer av at man tidligere, etter avgang fra havn i løpet av dagen, som regel begynte den regulære vakt, «satte vakten», kl. 20. Se også vakt.