I befraktningsforhold foreligger deviasjon hvor bortfrakteren eller skipsføreren forsettlig lar skipet fravike den kontraktsmessige reiserute. Tillatt når det gjelder redning av menneskeliv og ellers hvor det av hensyn til berging av skip eller gods eller av andre grunner må ansees for rimelig. Ved ulovlig deviasjon har bortfrakteren strengt ansvar for det transporterte gods.