Hyre, kontrakt mellom mannskap og skipsfører om tjeneste om bord (jf. forhyring).