Skipspapirer, dokumenter som angår et skips rettsforhold og som skal oppbevares om bord på skipet. De viktigste skipspapirer er nasjonalitetsbevis, målebrev, lastelinjesertifikat, fartssertifikat, eventuelt passasjersertifikat samt diverse sikkerhetssertifikater.