Tonnasje, betegnelse for et fartøys størrelse. Tonnasje for orlogsfartøyer angis i deplasement, dvs. fartøyets vekt i tonn. For handelsskip i registertonn, dvs. rominnhold, eller i dødvekttonn, dvs. maksimal lasteevne. Se skip.