Worldscale

Lengre ruter vil ha en høyere rate enn kortere ruter grunnet tid og drivstoff brukt.

Artikkelstart

Worldscale er en felles referanseindeks for fraktprisene i tankmarkedet. Indeksen viser den gjennomsnittlige prisen for å frakte olje mellom to gitte havner. Målenheten angis i dollar per tonn på den gitte ruten.

Faktaboks

Uttale
wˈə:ldskeil
Etymologi
av engelsk
Også kjent som
Worldwide Tanker Nominal Freight Scale

Målet med Worldscale-indeksen er at rederi og produsent skal kunne vite om fraktprisen ligger over eller under snittraten for en bestemt rute og last. Dette vil i sin tur indikere tilbud og etterspørsel i tankmarkedet ved ulike tidspunkt. I et tilfelle der rederi og produsent enes om å frakte oljen til snittpris for en bestemt rute, kalles dette for WS100, som betyr hundre prosent av Worldscale-prisen. Ved økt frakttilbud i markedet, vil et rederi for eksempel godta en pris på åtti prosent av raten, WS80, og seile ruten med et potensielt tap. I andre tilfeller er fraktbehovet stort, og produsenter er villige til å betale tohundre prosent av snittpris, WS200, som vil være lønnsomt for rederiet. Tabellen i Worldscale er satt mellom de ekstreme ytterpunktene WS1 og WS1000.

Historie

I mellomkrigstiden var fraktratene definert i enten dollar eller pund, og baserte seg på det eldre britiske enhetssystemet for vekt. Dette førte til kompliserte fraktrater ut fra hvor på kloden skipet var, hvem produsenten var og hvilket shippingselskap som fraktet oljen. Under krigen rekvirerte de britiske og amerikanske myndighetene sine kommersielle flåter til bruk i krigsinnsatsen, og som en kompensasjon til rederiene ble det betalt daglige leiepriser for bruk av skipene.

Mot slutten av andre verdenskrig var derimot flere skip tilgjengelige for sivil bruk av rederiene, som medførte at det ble etablert en rate som rederiene betalte til myndighetene for å bruke de rekvirerte skipene til privat næring, samtidig som de fikk betaling fra myndighetene for rekvisasjon. Utregningen av denne skalaen skulle ta hensyn til havneavgifter, bunkring, og øvrige kostnader, slik at betalingen til rederiene ble lik uavhengig av rute.

Denne standardiseringen av fraktrater fra myndighetene, ble utgangspunktet for å innføre et likt system på det frie markedet etter krigen. Dette ble utviklet fra etterkrigsårene fram til slutten av 60-tallet av London Tanker's Broker Panel, først som Intascale-systemet og deretter sammen med American Tanker Rate Schedule under navnet Worldwide Tanker Nominal Freight Scale, eller kun Worldscale. I motsetning til de statlig styrte ratene som var faste, skulle Worldscale indikere den nominelle raten i fraktmarkedet, slik at prisene kunne følge tilbud og etterspørsel ut fra et referansepunkt for ulike ruter. Gjennom den kalde krigen og fram mot nyere tid har Worldscale blitt revidert flere ganger for å møte markedsutviklingen. De oppdaterte referansene, kalt flat-rates, blir publisert ved starten av hvert kalenderår.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg