Plikthugger, forreste roer med ansvar også for å sette av og huke an med båtshaken.