Trampfart, egentlig betegnelse for skip som går i løsfart, dvs. uten faste ruter eller avgangstider. Skip i trampfart kan derfor være tørrlast- eller tankskip. Uttrykket brukes nå om fart hvor skipet er bortfraktet for én reise om gangen. Motsatt: linjefart.