Skipstekniske og nautiske begrep

Skip er en vanlig betegnelse på et større sjøgående fartøy, i motsetning til båt, som vanligvis betegner mindre farkost eller fartøy. For transport med skip, se skipsfart. . Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Skipstekniske og nautiske begrep

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Stig Arild Pettersen

Inneholder 4 kategorier:

  1. Historiske skipstekniske begrep
  2. Nautiske og maritime begrep
  3. Skipstekniske begrep
  4. Skipsutstyr og maritime objekter

Inneholder 94 artikler:

G

  1. gatt