Skipstekniske og nautiske begrep

Fagansvarlig

Stein Ove Erikstad

NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Redaktør

Stig Arild Pettersen

Inneholder 4 kategorier:

  1. Historiske skipstekniske begrep
  2. Nautiske og maritime begrep
  3. Skipstekniske begrep
  4. Skipsutstyr og maritime objekter

Inneholder 95 artikler:

G

  1. gatt