Skipstekniske og nautiske begrep

Skip er en vanlig betegnelse på et større sjøgående fartøy, i motsetning til båt, som vanligvis betegner mindre farkost eller fartøy. For transport med skip, se skipsfart.. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Skipstekniske og nautiske begrep

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Stig Arild Pettersen

Inneholder 4 kategorier:

  1. Historiske skipstekniske begrep
  2. Nautiske og maritime begrep
  3. Skipstekniske begrep
  4. Skipsutstyr og maritime objekter

Inneholder 95 artikler:

G

  1. gatt