Vindskygge, område i le av seilbåt hvor vinden er svak og uberegnelig.