Ordet forekommer også i en del faste uttrykk: tørne opp, stoppe, eller bli stoppet (av trosse, anker); ankre opp; tørne inn, gå til køys (særlig etter endt vakt); tørne ut, stå opp; tørne til, begynne å arbeide.