Falle av, betegnelse for at et fartøy får eller gis en kursendring fra vinden. Motsatt: loffe.