Fordevind, (av nty., nederl. 'foran vinden'), seile fordevind, seile med vinden akterinn, lense.