Kjølvannslinje, populær betegnelse på den formasjon som fremkommer når fartøyer styrer etter hverandre (kolonne).