Stevedore er en som arbeider med lasting og lossing av særlig skip. Begrepet brukes også særlig om formenn av stuere, og etter at konteinere ble vanlige i skipsfarten om selskaper som tar seg av håndtering, lasting og lossing av disse.