Tott, sjøuttrykk om tau el.l., stramt, uten slakk, dørhalt (jfr. dør); se også teit.