Dagmann, arbeidstaker til sjøs som ikke er fordelt til vekslende vakttjeneste dag som natt. Dagmenn har en arbeidsrytme som tilsvarer en vanlig arbeiders i land. En skipsfører eller maskinsjef omtales ikke som dagmann selv om han ikke gjør vakttjeneste; heller ikke er det vanlig å kalle stuert- og byssepersonalet dagmenn.