Å krenge et skip så mye over ved hjelp av taljer fra mastene til gode festepunkter i land, at kjølen kommer fri av vannet, slik at man kan etterse og kalfatre bunnen på én side om gangen. Metoden bortfalt etter som dokk- eller slippsetting ble alminnelig.