Å kveile, eller kveile opp, vil si å ordne et tau (eventuelt en ledning, kabel eller wire) i kveil.