Dreiningssirkel, den sirkel et fartøy gjennomløper når det under fart svinger 360° rundt; sirkelens diameter betegnes dreiningsdiameter.