Loffe, (seiluttrykk), svinge, dreie til lo side; legge kursen «nærmere vinden», «høyere». Motsatt: falle av.