Fartsmil, en nautisk mil (1852 m) oppmålt og avmerket ved hjelp av stolper på land slik at skip ved å passere utenfor kan måle anvendt tid og derved beregne hastigheten med stor nøyaktighet. Fartsprøver består i gjentatte passeringer av milen i begge retninger, og man bruker da gjennomsnittsverdien.