Ismelding, rapport om isforholdene i et bestemt farvann. Sendes gjerne ut av faste observatører, i Norge til Kystdirektoratet, som igjen bringer den videre til interesserte.