Styringsplakat, alminnelig betegnelse på de «Internasjonale regler til forebyggelse av sammenstøt på sjøen», dvs. styringsreglene.