Fortøyning, operasjon hvorved et fartøy sikres ved hjelp av tau, wire eller kjetting fra å drive vekk fra sitt leie ved kai el.l. Trosser anbringes på tvers (breast) og på langs (spring) av skipet, disse festes i pullere og strammes ved hjelp av vinsjer. Klassifiseringsselskaper og havnemyndigheter stiller bestemte krav til et skips fortøyningsutstyr, herunder også anker med kjetting og spill.