Embarkere, gå om bord, særlig for å tjenestegjøre på skipet; ta om bord (tropper), innskipe. Motsatt: debarkere.