Drive, (sjøuttrykk), banke inn tjæredrev eller bomullsgarn i natene (fugene i dekket eller skroget) ved hjelp av et drivjern og deretter fylle på med bek o.l.