Skipsbøker, fellesbetegnelse for dagbøker, manøvrebøker o.l. som skal føres om bord i norske skip. Skipsføreren er ansvarlig for at skipsbøkene blir ført.