Dekkslast, gods som blir ført på øverste skipsdekk, særlig trelast, koks eller andre varer som tåler å bli utsatt for vær, sjø og vind. Om sommeren i godværsstrøk kan også mer ømtålig last føres som dekkslast, også upakkede biler. Hvorvidt og i hvilken mengde last skal kunne føres på denne måten, fastsettes i alminnelighet ved forhåndsavtale (certepartiet).