Ansiennitetsstander, stander som føres for å tilkjennegi eldste skipssjef (eldst i ansiennitet) når der i samme havn ligger andre orlogsfartøyer med samme eller høyere kommandotegn.