Marina, (til marin), forretningsmessig drevet virksomhet ved vann eller sjø for salg, vedlikehold, vinteropplag osv. av lystfartøyer og utstyr for disse. Omfatter gjerne utstillingslokaler, brygger med bensinstasjon, slipp, verksted; ofte også servering m.m.