Sjanghaie, med tvang eller list å føre sjøfolk (ofte bevisstløse) om bord i skip for siden å tvangshyre dem. Uttrykket er også brukt i betydningen overrumple, slå ned på en person.