Båtsmannsmat, (siste ledd av eng. mate), tidligere underoffisersgrad under båtsmann.