Ettmål, (sjøuttrykk), tidsrommet fra kl. 12 middag til kl. 12 middag neste dag. Hvis man på fartøyet i løpet av døgnet (ettmålet) har stilt klokken frem eller tilbake pga. lengdeforandring, vil ettmålet ha henholdsvis færre eller flere timer (minutter) enn døgnets 24.