Brukes i uttrykk som seile platt (eg. ... for været), seile rett unna vinden, lense; plattgattet, om fartøy som har akterspeil.