Bunkre, ta om bord brennstoff til et skips eget bruk, fremdrift, oppvarming og lignende formål.