Bestikklugar, sjøuttrykk, tidligere et lite rom aktenfor styrehuset på skip, hvor kartbord og andre navigasjonshjelpemidler fantes. På nyere skip er bestikklugaren gjerne integrert i styrehuset, men kan skjermes av for ikke å gi forstyrrende lys om natten.