Sjøvakt, vaktordning på skip som er i sjøen, under gange (forskjellig fra vaktordningen til ankers): sette sjøvakt, gå sjøvakt. Jfr. ankervakt og vakt.