Red, ankerplass utenfor havneby, ofte ved en elvemunning.