Sjømannskontor, tidligere kontor for saker som gjelder registrering, arbeidsformidling, forhyring og andre saker angående sysselsetting av sjøfolk. Oppgavene er overtatt av arbeidskontorene. Se også mønstring.