Egge vinden, (sjøuttrykk), ligge tett opp til vinden. Egge en båt opp i vinden betyr å holde tett opp mot vinden.