Debarkere, gå fra borde; forlate et skip etter endt tjeneste. Også brukt med betydningen sende fra borde, sende i land (f.eks. debarkering av tropper).