Skarp, de avspissede ender av et fartøys underrom forut og akter.